نوبت دهی در مطب پروفسور سید موید علویان فقط به صورت تلفنی امکان پذیر است .

 

لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۸۸۹۴۵۱۸۶ – ۰۲۱-۸۸۹۴۵۱۸۷  –  ۰۲۱-۸۸۹۴۵۱۸۸